Instrukcja składowania i transportu rur osłonowych do kabli optotelekomunikacyjnych TELKOM, TELKOMt