Instrukcja składowania i transportu rur elektroinstalacyjnych sztywnych RL, RS, RLHF, RSHF