Instrukcja składowania i transportu kanałów elektroinstalacyjnych KK